#PREŽI V PRÍRODE 2018

Čaute mládež!

Prvýkrát spúšťame súčasne s detským letným táborom aj nový projekt #PREŽI V PRÍRODE pre mladých od 8. ročníka ZŠ a starších v termíne od 10. – 14. júla 2018.

Spoznaj sám seba a ukáž, čo je v tebe. Staň sa novodobým pútnikom a vydaj sa s nami za nezabudnuteľnými zážitkami a dobrodržstvom. Preži niekoľko dní v prírode s animátormi a posuň svoje hranice ďalej!

Cieľom projektu je mladým dospievajúcim poskytnúť možnosť vyskúšať si pobyt v prostredí stredoslovenských hôr pod stanmi bez súčasných technických vymožeností a formou strategických hier a teambuildingových aktivít podnietiť ich záujem o prírodu, spoluprácu v kolektíve v neznámom prostredí prírody.

Náklady
Poplatok vo výške 50 EUR prosíme uhradiť najneskôr 30. mája 2018 animátorom NA KOPCI – Občianske združenie. V cene je doprava, 5x denne strava, celodenný pitný režim, zabezpečenie aktivít. Stany, spacáky a karimatky budú zabezpečené zo strany občianskeho združenie.

Informácie
Ak ešte váhate, neváhajte sa spýtať animátorov na podrobnosti a získajte viac informácií. Kontaktujte emailom na nakopcioz@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0903 295 590. Kontaktná osoba je Andrej Hujsa. Počas celého pobytu je zabezpečený dozor dospelých animátorov a náhradné riešenia ubytovania v prípade nepriaznivého počasia.

Prihláška
Prihlášku na #PREŽI V PRÍRODE 2018 môžete po vyplnení odovzdať animátorom ALEBO sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom online formulára https://goo.gl/forms/E0EeXuTh7DCVHW6I3

Prihláška na #PREŽI V PRÍRODE 2018 v PDF verzii TU