Jasličková pobožnosť 2015 – VIDEO

Milé deti, milí rodičia!

Nedávno sme spoločne radostne prežili Vianočné sviatky. Veríme, že ste si ich v kruhu rodiny a najbližších užili a pozitívne vstúpili do nového roku 2016.

Avšak obhliadnime sa ešte krátko za Vianocami vo Veľkých Levároch.

Všetky videá nájdete na našom YOUTUBE profile